Giải pháp

Chống thấm cổ ống xuyên sàn

Chống thấm cổ ống xuyên sàn

Việc thi công chống thấm cổ ống xuyên sàn được xem là một công đoạn không hề đơn giản. Và cần hết sức thận trọng, vì các điểm nối này với bê tông, nếu không có …

Vật liệu chống thấm Intoc

Vật liệu chống thấm Intoc

Cũng giống như các vật liệu khác, sử dụng phương pháp chống thấm Intoc cũng là một trong những cách đem lại hiệu quả cao. Nhưng mới chỉ nghe thế này, thì có lẽ …