Giải pháp

Chống thấm cổ ống xuyên sàn

Chống thấm cổ ống xuyên sàn

Việc thi công chống thấm cổ ống xuyên sàn được xem là một công đoạn không hề đơn giản. Và cần hết sức thận trọng, vì các điểm nối này với bê tông, nếu không có …